Vändburgs gamla hamn på vintern

 

 

 

Likaledes den nya

 

            

 

Laxfisket i Vändburg

 

Åter