Hamra socken

Gotland

Bygdegården                  Sockenboken                      Vändburg Hamn

Guteinfo.com